Wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencję obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą liczyć na zwrot od tego podatku, kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego (90% ceny zakupu, nie uwzględniającej podatku, pod warunkiem, że nie przekracza ona 700 złotych). Warunkiem jest, by o zamiarze zakupu urządzenia powiadomić Urząd Skarbowy nie później, niż dzień przed fiskalizacją.

Kiedy przysługuje prawo do odliczenia?

Podatnik tylko raz (w momencie rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży) może odliczyć zwrot podatku za zakup urządzenia fiskalnego. Odliczenie nie przysługuje podatnikom, którzy rozszerzają działalność gospodarczą i tym samym dokupują urządzenia, ani tym dokonującym wymiany kasy lub drukarki.

W jakim przypadku konieczny jest zwrot odliczenia?

Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, konieczność zwrotu odliczenia zachodzi w przypadku, gdy podatnik przestanie korzystać z urządzenia fiskalnego lub w obowiązującym terminie nie zgłosi go do obowiązkowego przeglądu technicznego, który powinien wykonać właściwy serwis.

Konieczność zwrotu ulgi zachodzi w przypadku,  gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, podatnik:

  • rozpocznie proces otwarcia likwidacji działalności
  • ogłosi upadłość firmy
  • sprzeda przedsiębiorstwo lub zakład (oddział)
  • dokona odliczenia ulgi z naruszeniem przepisów rozporządzenia.

 

Zwrotu należy dokonać nie później niż do ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.  W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia VAT – nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Kwoty odliczone lub otrzymane należy zwrócić na rachunek bankowy właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.