Znajomość zasad prowadzenia ewidencji w przypadku pracowników, którzy korzystają z urządzeń fiskalnych, jest wymogiem prawnym. Co więcej, to podatnik (właściciel firmy) musi zadbać o to, żeby takie osoby zostały odpowiednio…