Wśród produkowanych współcześnie wag elektronicznych możemy wyróżnić różnego typu urządzenia, m.in. proste, kalkulacyjne, platformowe oraz etykietujące. Każde z takich rozwiązań służy do wykonywania pomiarów masy, jednak różnice w ich funkcjonalności…