Użytkowanie wynajmowanych kas i drukarek fiskalnych nie jest może jeszcze popularnym procederem. Polskie przepisy dopuszczają jednak prowadzenie ewidencji przy użyciu urządzeń rejestrujących, które zostały nabyte w ten sposób. O czym…