Dyrektywę PSD2, czyli Payment Services Directive 2, uchwalono jakiś czas temu, bo pod koniec 2015 roku. Następnie kraje członkowskie UE miały 2 lata na to, aby dostosować swoje regulacje prawne…