Dyrektywę PSD2, czyli Payment Services Directive 2, uchwalono jakiś czas temu, bo pod koniec 2015 roku. Następnie kraje członkowskie UE miały 2 lata na to, aby dostosować swoje regulacje prawne do przepisów unijnych. W Polsce wymogi znajdujące się w PSD2 zostały wdrożone dopiero dziś, czyli 20 czerwca 2018 roku.

Zmiany w ustawie o usługach płatniczych, związane z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, mają służyć przede wszystkim zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji elektronicznych oraz uregulowaniu tych form płatności, które do tej pory nie były konkretnie zdefiniowane w przepisach. Co więcej, wprowadzenie wymogów PSD2 przyczyni się do zniesienia monopolu banków na świadczenie wybranych usług finansowych.

Czym będą „małe instytucje płatnicze”?

Jednym z głównych założeń nowych przepisów jest dostosowanie funkcjonujących regulacji prawnych do nowoczesnych form finalizowania transakcji. W tym celu w ustawie o usługach płatniczych pojawiły się zapisy dotyczące tzw. małej instytucji płatniczej. To nowy rodzaj podmiotu, który będzie mógł m.in. prowadzić rachunki płatnicze klientów. W niedalekiej przyszłości MIP-y zaoferują również obsługę transakcji elektronicznych (z pewnymi ograniczeniami, tzn. do 1 500 000 euro w skali miesiąca). Warto też pamiętać o tym, że małe instytucje płatnicze będą musiały spełniać podobne wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jak duże przedsiębiorstwa. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej zadbać o ochronę transakcji oraz danych klientów. Co więcej, przedsiębiorstwa funkcjonujące jako MIP-y będą mogły wydawać m.in. karty płatnicze.

Jednakże, w największej mierze nowe przepisy mają się przyczynić do rozwoju firm finansowych, które funkcjonują wyłącznie w sieci, czyli tzw. fintechów. To z kolei może wpłynąć na pojawienie się kolejnych, jeszcze bardziej przyjaznych w obsłudze aplikacji mobilnych czy innych rozwiązań, służących do zarządzania e-płatnościami. Natomiast w dalszej perspektywie, na PSD2 skorzystają m.in. sklepy internetowe. To właśnie firmy działające w e-commerce wdrażają często produkty finansowe, które są tworzone przez fintechy.

Jak zmiany odczują polscy konsumenci?

Po zmianach w krajowych przepisach konsumenci będą mogli liczyć nie tylko na szerszy wybór usług płatniczych oraz skuteczniejsze zabezpieczenie transakcji elektronicznych. Modyfikacje dotychczasowych regulacji prawnych wprowadzają również zakaz ustanawiania dodatkowych opłat za akceptowanie płatności kartami – zarówno debetowymi, jak i kredytowymi. Dotyczy to instrumentów płatniczych, które zostały wydane na terenie Unii Europejskiej, oraz transakcji, w przypadku których opłata interchange jest już szczegółowo ustalona.

Poza tym, nowe przepisy regulują np. kwestię nieautoryzowanych transakcji. Jeśli do nich dojdzie, klient zostanie zobligowany do zapłacenia 50 euro. Warto przypomnieć, że wcześniej taka kwota wynosiła aż 150 euro. Co więcej, konsument nie poniesie dodatkowej odpowiedzialności wtedy, gdy nie będzie mógł wiedzieć o przywłaszczeniu, kradzieży czy utracie swojego instrumentu płatniczego.