Na początku był tylko ciekawostką. Stopniowo jednak ewoluował przez stadium działającego wynalazku, do momentu, w którym stał się niezastąpiony i wszechobecny. Oto bohater, bez którego współczesny handel byłby niemożliwy –…