Wszyscy podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencję obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą liczyć na zwrot od tego podatku, kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego (90% ceny zakupu, nie…