Wdrażanie kas fiskalnych online w polskich firmach jest możliwe od początku maja 2019 roku, czyli od momentu wejścia w życie kluczowych przepisów w sprawie takich urządzeń rejestrujących oraz uruchomienia Centralnego…