Wraz z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzeń fiskalnych, weszła w życie ustawa mająca odciążyć podatników. Zapewnia ona użytkownikom kas i drukarek fiskalnych możliwość odliczenia części kwoty wydatkowanej…