Nowe przepisy fiskalne, które weszły w życie w 2019 roku, nie dotyczą wyłącznie urządzeń fiskalnych typu online oraz obowiązku stosowania takich technologii sprzedaży. Ustawodawca wprowadził też bardzo ważne zmiany w…