Nowe przepisy fiskalne, które weszły w życie w 2019 roku, nie dotyczą wyłącznie urządzeń fiskalnych typu online oraz obowiązku stosowania takich technologii sprzedaży. Ustawodawca wprowadził też bardzo ważne zmiany w zasadach dotyczących wystawiania faktur do paragonów. Co więcej, nowe przepisy fiskalne w tej sprawie zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

Co konkretnie zmieni się w dotychczasowych zasadach?

Już od 1 stycznia 2020 roku wystawienie faktury do paragonu fiskalnego będzie możliwe wyłącznie w przypadku paragonu zawierającego NIP nabywcy. To efekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która 13 sierpnia 2019 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. A jakie konkretnie konsekwencje będą z tego wynikały? Zdecydowanie najważniejsze wydaje się to, że wielu podatników korzysta obecnie z urządzeń rejestrujących (kas i drukarek), które nie zapewniają umieszczenia NIP-u nabywcy na paragonie we właściwym miejscu, czyli w części fiskalnej takiego dowodu sprzedaży.

Czy to oznacza konieczność wymiany kasy fiskalnej?

Jeżeli przedsiębiorca posiada obecnie kasę rejestrującą, która nie zapewnia wydruku NIP-u nabywcy w części fiskalnej paragonu, a w przyszłości będzie chciał wystawiać faktury do paragonów, jedynym rozwiązaniem jest wymiana dotychczasowej technologii sprzedaży. Urządzenia zainstalowanego i wykorzystywanego już w firmie nie można bowiem w żaden sposób zmodernizować i wyposażyć w dodatkowe rozwiązania. Wynika to z tego, że każda kasa fiskalna posiada „zamkniętą konstrukcję”, potwierdzoną dodatkowo przez homologację Głównego Urzędu Miar. Jakakolwiek ingerencja w funkcjonalność urządzenia dostępnego na rynku wymaga ponownego zatwierdzenia przez urzędników GUM.

Które urządzenia zapewniają wydruk paragonu z NIP-em nabywcy?

Każda kasa i drukarka fiskalna, która jest obecnie dostępna na polskim rynku technologii sprzedaży, zapewnia umieszczenie NIP-u nabywcy w części fiskalnej paragonu. Dotyczy to zarówno urządzeń typu online, jak i modeli wyposażonych m.in. w moduł kopii elektronicznej. W przeszłości taka funkcjonalność nie była jednak standardem. Konieczność jej zaimplementowania przez producenta w kasie lub drukarce fiskalnej pojawiła się dopiero od drugiej połowy 2013 roku. Innymi słowy, urządzenia rejestrujące, które wcześniej były dopuszczane do użytkowania przez Główny Urząd Miar, nie musiały zapewniać wydruku paragonu z NIP-em nabywcy.

W jaki sposób podatnik może ustalić, czy jego kasa lub drukarka fiskalna pozwala na wystawienie takiego dokumentu? Informacja na ten temat powinna znajdować się m.in. w instrukcji obsługi danego urządzenia. Odpowiednią funkcję można też po prostu znaleźć w menu stosowanej kasy lub drukarki. Jeżeli jednak podatnik nadal nie otrzyma jednoznacznej odpowiedzi, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia dostępnego na stronie internetowej sprawdzkase.pl. Pozwala ono bowiem na zidentyfikowanie urządzenia fiskalnego za pomocą jego numeru unikatowego, a w rezultacie – ustalenie tego, czy dany model obsługuje wydruk paragonu z NIP-em klienta.

Co grozi za złamanie przepisów fiskalnych?

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, którą 13 sierpnia 2019 opublikowano w Dzienniku Ustaw RP, nie tylko zmienia zasady wystawiania faktur do paragonów. Nowe regulacje prawne wprowadzają także karę za nieprzestrzeganie wprowadzonych przepisów fiskalnych. Złamanie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku sprawi, że organ skarbowy ustali podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Wyniesie ono dokładnie 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, która została wystawiona do paragonu niezawierającego NIP-u nabywcy w odpowiednim miejscu.