Ministerstwo Finansów przygotowuje kolejne Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z projektem wspomnianego aktu prawnego, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia…