Konieczność korzystania z urządzeń fiskalnych jest ściśle regulowana przez Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeszcze pod koniec 2017 roku opublikowano jednak nowe przepisy…