Konieczność korzystania z urządzeń fiskalnych jest ściśle regulowana przez Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jeszcze pod koniec 2017 roku opublikowano jednak nowe przepisy w tej sprawie. Co się zmieniło w regulacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów?

Ogólnie można przyjąć, że przedsiębiorcy, którzy obsługują klientów indywidualnych, muszą zacząć korzystać z kas fiskalnych w 2 przypadkach. Po pierwsze, jeśli przekroczą roczny limit obrotu (obliczany proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu w danym roku podatkowym). Po drugie, jeżeli sprzedawane przez nich produkty lub świadczone usługi znajdują się na liście, która uniemożliwia skorzystanie z jakichkolwiek zwolnień (taki katalog jest zawsze umieszczany w Rozporządzeniu). Jakie konkretnie zasady obowiązują po wejściu w życie przepisów z 20 grudnia 2017 roku?

Roczny limit obrotu bez zmian

Od wielu lat w polskich przepisach, które dotyczą kas fiskalnych, funkcjonuje roczny limit obrotu. Po przekroczeniu konkretnej kwoty granicznej, przy obsłudze osób fizycznych, podatnik musi zainstalować urządzenie rejestrujące i zacząć prowadzić ewidencję sprzedaży. Dotychczas taki limit obrotu wynosił 20 000 złotych. Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zachowało tę kwotę, jak również zasadę jej obliczania. Limit 20 000 złotych obowiązuje bowiem wyłącznie w przypadku pełnego roku podatkowego. W pozostałych sytuacjach kwotę graniczną należy obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu. Przykładowo: jeżeli podatnik zacznie obsługiwać osoby fizyczne równo w połowie roku obrachunkowego, limit obrotu dla jego działalności gospodarczej będzie wynosił około 10 000 zł.

Osobną kwestią jest to, że kasy rejestrującej nie trzeba wdrożyć zaraz po przekroczeniu takiej kwoty. Zgodnie z przepisami, znajdującymi się również w nowym Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów, urządzenie należy zainstalować najpóźniej 1 dnia 3 miesiąca, następującego po miesiącu, w który obrót został przekroczony. Jeżeli więc, przykładowo, dojdzie do tego w marcu, podatnik musi zacząć korzystać z kasy od najpóźniej 1 czerwca.

Kasa bez względu na wysokość osiąganego obrotu

Drugi przypadek, w którym przedsiębiorca obsługujący klientów indywidualnych musi zacząć korzystać z kasy fiskalnej, jest związany z rodzajem świadczonych usług lub sprzedawanych towarów. Rozporządzenie w sprawie zwolnień zawiera bowiem katalog czynności, obligujących do wdrożenia urządzenia rejestrującego bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Natomiast nowe przepisy z końca 2017 roku rozszerzyły tę listę o 2 dodatkowe pozycje. Po pierwsze, prawo do zwolnień z kas fiskalnych stracili przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki oraz sale taneczne. Po drugie, do katalogu trafiło wykonywanie czynności związanych z wymianą walut – z wyłączeniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków.

Warto też zaznaczyć, że chociaż Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod koniec grudnia 2017 roku, tzw. nowe grupy podatników zyskały więcej czasu na wdrożenie kas rejestrujących. Zgodnie z omawianymi tu przepisami, terminem granicznym będzie dla nich 31 marca 2018 roku. Innymi słowy, od początku kwietnia będą już oni musieli prowadzić ewidencję sprzedaży, dokonywanej na rzecz osób fizycznych, za pomocą kas fiskalnych.