Korzystanie z kasy lub drukarki fiskalnej to dla wielu firm po prostu konieczność. Co innego jednak w przypadku stosowania tzw. urządzeń peryferyjnych. Takie rozwiązania wdraża się dobrowolnie, głównie w celu…