22 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw oficjalnie opublikowano Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po…