22 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw oficjalnie opublikowano Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od momentu ogłoszenia.

Branża fiskalna czekała na to Rozporządzenie od czasu, gdy pojawiły się pierwsze wzmianki na temat systemu kas online. Nowe przepisy określają m.in. sposób funkcjonowania urządzeń nowego typu oraz wymogi obowiązujące przy ich tworzeniu i wprowadzaniu na rynek. W związku z tym, od początku lipca 2018, gdy już zmodyfikowane regulacje w sprawie kryteriów technicznych wejdą w życie, producenci technologii sprzedaży będą mogli zacząć ubiegać się o homologacje pierwszych kas fiskalnych online.

Dodatkowe funkcje nowych urządzeń

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności kas online można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które jest dostępne na stronie Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. W skrócie warto jednak przypomnieć, jakie rozwiązania techniczne pojawią się w urządzeniach nowego typu. Największą zmianą będzie oczywiście online’owy tryb pracy kas rejestrujących. Modele spełniające dodatkowe wymogi zaczną się stale komunikować z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Natomiast Centralne Repozytorium Kas posłuży organom skarbowym nie tylko do gromadzenia, ale także analizowania danych. Dzięki temu możliwe będzie znacznie skuteczniejsze kontrolowanie podatników, którzy do obsługi klientów indywidualnych używają urządzeń fiskalnych.

Oprócz przesyłania danych do CRK, nowe kasy rejestrujące zagwarantują również współpracę z terminalami płatniczymi – w oparciu o ujednolicony protokół komunikacyjny. Ustandaryzowanie połączenia pomiędzy obydwoma rodzajami urządzeń ma się przyczynić do zwiększenia roli płatności bezgotówkowych w naszym kraju. Ponadto, przy zastosowaniu kas online będzie można realizować paragony fiskalne w 2 formach: papierowej oraz elektronicznej.

Kiedy na rynku pojawią się modele online?

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, było niezbędne do tego, aby producenci urządzeń fiskalnych mogli zacząć ubiegać się o homologacje dla modeli online. Nowe regulacje prawne zaczną obowiązywać po 14 dniach – licząc od momentu ich opublikowania w Dzienniku Ustaw – czyli na początku lipca 2018 roku. Czy w związku z tym wiadomo już, kiedy na rynek trafią pierwsze kasy fiskalne online? Na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Warto pamiętać o tym, że ze względu na kilka dodatkowych funkcjonalności, urządzenia nowego typu będą bardziej skomplikowane przy produkcji. A to dopiero początek procesu wprowadzania kas online na rynek. Każdy z modeli, które zostaną dopuszczone do oficjalnej sprzedaży, będzie musiał otrzymać homologację Głównego Urzędu Miar. Jednak z drugiej strony, zbliżająca się wielkimi krokami nowelizacja ustawy VAT zakłada, że część podatników zacznie korzystać z urządzeń online najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku. Do obowiązkowej wymiany dotychczasowych kas zostaną zobligowani m.in. właściciele warsztatów samochodowych i punktów wulkanizacji. I przynajmniej na razie nic nie wskazuje na to, że wspomniany przed chwilą termin miałby zostać przesunięty.