Gdy mówimy o codziennym użytkowaniu kasy rejestrującej, zazwyczaj mamy na myśli wystawianie i wydawanie paragonów fiskalnych. Ogólnie można przyjąć, że właśnie ta czynność najczęściej towarzyszy stosowaniu wspomnianego urządzenia. Nie można jednak zapominać o tym, że użytkownicy kas są również zobligowani do pamiętania o innych obowiązkach, m.in. do wykonywania raportów fiskalnych.

Czym są raporty fiskalne? W dużym uproszczeniu można napisać, że to dokumenty, które zawierają dane dotyczące obrotu i kwot podatku za wskazany okres. Celem sporządzania takich raportów jest zaś zestawienie łącznej kwoty sprzedaży brutto z podziałem na różne stawki opodatkowania VAT. Co więcej, przepisy wymagają od przedsiębiorców, aby za pomocą urządzeń fiskalnych realizowali 2 rodzaje takich dokumentów – dobowe i miesięczne – oraz żeby przechowywali wystawione wydruki.

Kiedy wystawiać raporty dobowe?

Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, raport dobowy należy wykonać po zakończeniu dnia sprzedażowego, w którym kasa fiskalna była wykorzystywana do rejestrowania obrotu. Co ciekawe, część urządzeń posiada już funkcję przypomnienia o tym obowiązku. A jest to bardzo przydatne rozwiązanie… Jeżeli podatnik zapomni o wystawieniu raportu dobowego, sprzedaż prowadzona przez 2 dni może zostać wydrukowana na jednym zestawianiu. I w myśl przepisów jest to niepoprawne.

Warto też podkreślić, że prawo dopuszcza wydruk raportu dobowego w dniu następującym po tym, w którym podatnik prowadził handel. Dokument trzeba jednak wystawić najpóźniej przed zarejestrowaniem pierwszej sprzedaży z nową datą. Ponadto, w przypadku dni, w których podatnik nie prowadzi ewidencji za pomocą kasy fiskalnej, nie ma obowiązku zrealizowania raportu dobowego. Taki dokument będzie miał wartość zerową i w żaden sposób nie wpłynie na księgowość firmy.

Kiedy wystawiać raporty miesięczne?

Raporty fiskalne dobowe nie są jedynymi zestawieniami, które muszą wykonywać użytkownicy kas rejestrujących. Prowadzenie ewidencji przy pomocy takich urządzeń obliguje również do realizowania dokumentów za konkretny miesiąc sprzedażowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku, takie zestawienie należy wystawić na kasie po zakończeniu miesiąca, a nie później niż do 25. dnia kolejnego miesiąca. Podobnie jak przy dokumencie za daną dobę, tylko w jednym przypadku nie trzeba wykonywać raportu miesięcznego – gdy w danym miesiącu żadna sprzedaż nie zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Co z zestawieniem za cały rok?

Niejednokrotnie podatnicy pytają o to, czy istnieje obowiązek wykonywania raportu rocznego. Warto więc podkreślić, że żadne regulacje prawne nie obligują do realizowania takiego zestawienia. Większość kas fiskalnych pozwala oczywiście na wystawienie raportu za cały rok podatkowy. W tym celu należy po prostu wskazać konkrety zakres dat, a urządzenie bez problemu wykona taki dokument.