Zagubienie lub zniszczenie książki serwisowej wiąże się z koniecznością zawiadomienia o tym fakcie właściwego Urzędu Skarbowego oraz złożenia podania do producenta urządzenia, z prośbą o wydanie duplikatu książki.

Czym jest książka serwisowa?

Książka serwisowa to dokument zawierający wszystkie najważniejsze informacje związane z urządzeniem fiskalnym: dane użytkownika i serwisu obsługującego, historie serwisową, wpisy przeglądów serwisowych, dane pracowników serwisowych mogących wykonywać przeglądy itp. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów powinna znajdować się w pobliżu miejsca stacjonowania kasy fiskalnej. Książkę serwisową należy okazać na wezwanie serwisanta lub pracownika Urzędu Skarbowego, przeprowadzającego kontrolę urządzenia.

Zgubiona książka serwisowa – co zrobić?

Przede wszystkim nie należy pochopnie informować serwisu o zaginięciu książki. W 90 % wypadków zgubiona książka serwisowa tylko zawieruszyła się pośród innych dokumentów użytkownika i prośba o wydanie duplikatu będzie zbędna. Warto więc jeszcze raz dokładnie przeszukać wszystkie możliwe miejsca, ponieważ należy pamiętać, iż wydanie duplikatu książki serwisowej jest związane z koniecznością powiadomienia Urzędu Skarbowego i wydatkiem rzędu kilkudziesięciu złotych.

Co zrobić, by uzyskać duplikat książki serwisowej?

W pierwszej kolejności należy powiadomić naczelnika właściwego dla nas Urzędu Skarbowego, o fakcie zgubieniu książki serwisowej. Następnie trzeba udać się do producenta danej kasy fiskalnej, wraz z kopią powiadomienia, które złożyliśmy w Urzędzie Skarbowym. Po uiszczeniu opłaty, serwis powinien wydać nam duplikat książki serwisowej w ciągu kilku dni.