W 2018 roku czeka nas nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która będzie związana z wprowadzeniem systemu fiskalizacji online. Dodatkowe regulacje prawne zdefiniują m.in. proces wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących. Ostatni projekt nowelizacji ustawy VAT szczegółowo wyjaśnia, kto i kiedy będzie musiał zacząć korzystać z kasy online.

Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych nie będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców. W ustawie VAT pojawią się zapisy, które jednoznacznie wskażą podatników objętych taką koniecznością. W ten sposób ustawodawca chce nie tylko przyspieszyć wprowadzenie systemu online w naszym kraju. Ministerstwu Finansów zależy także na tym, aby zwiększyć wpływy z podatku VAT w przypadku działalności gospodarczych, które muszą korzystać z kas rejestrujących i w których występuje największe zagrożenie nieprawidłowości.

3 etapy wymiany urządzeń fiskalnych

Zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji ustawy VAT, proces wymiany kas fiskalnych rozpocznie się już w 2018 roku. W pierwszym etapie swoje urządzenia zastąpią działalności gospodarcze, które świadczą usługi: naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów; dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Będą to więc firmy z szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Co więcej, planowane zmiany przewidują, że wspomniane przedsiębiorstwa wymienią kasy fiskalne najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 roku będą już one mogły stosować wyłącznie urządzenia online.

W drugim etapie dotychczasowe urządzenia rejestrujące zastąpią firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem (stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowe) oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (m.in. hotele, motele, zajazdy, pensjonaty). W tym przypadku z kas fiskalnych online będzie trzeba zacząć korzystać najpóźniej od 1 lipca 2019 roku.

Natomiast w trzecim etapie obowiązkiem wymiany urządzeń zostaną objęte firmy, które wykonują usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej (świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów), prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu do takich placówek). Tutaj terminem granicznym będzie 1 stycznia 2020 roku.

Instalacja nowej kasy i „zamknięcie” dotychczasowej

Wymiana obecnego urządzenia rejestrującego na model online będzie wymagała pamiętania co najmniej o 2 rzeczach. Po pierwsze, o instalacji kasy fiskalnej nowego typu. W tym przypadku podatnik będzie musiał nie tylko kupić urządzenie, ale także zadbać o jego prawidłową instalację w firmie. Po drugie, nie można zapomnieć o zgodnym z przepisami „zamknięciu” dotychczas stosowanej kasy rejestrującej. Tu z kolei niezbędne okaże się m.in. skontaktowanie z właściwym Urzędem Skarbowym i serwisem urządzenia, w celu ustalenia szczegółów dotyczących odczytu modułu fiskalnego. Tylko wtedy obecna kasa zostanie wyrejestrowana z bazy danych US. Co za tym idzie, podatnik nie będzie musiał m.in. zlecać przeglądów technicznych „zamkniętego” urządzenia.