Na mocy przepisów fiskalnych, które weszły w życie na początku maja 2019 roku, urządzenia rejestrujące z papierową kopią paragonów, czyli dwurolkowe kasy i drukarki, zostały oficjalnie wycofane ze sprzedaży. Co to w praktyce oznacza dla podatników oraz polskiej branży technologii sprzedaży?

Dlaczego akurat dwurolkowe urządzenia fiskalne?

Nie ma chyba wątpliwości co do tego, że dwurolkowe kasy i drukarki fiskalne są już nieco przestarzałymi urządzeniami. Ich stosowanie jest, rzecz jasna, zgodne z prawem i zapewnia prawidłowe rejestrowanie obrotu. Kłopotliwy wydaje się jednak sposób zapisu kopii paragonów na dodatkowej rolce papieru, a konkretnie – konieczność przechowywania takiej dokumentacji przez długi czas (dla każdego duplikatu dowodu sprzedaży jest to 5 lat – licząc od końca roku obrachunkowego, w którym doszło do zaewidencjonowania transakcji). Jest to problematyczne zarówno dla użytkownika, jak i organów skarbowych. Podczas ewentualnej kontroli urzędnicy muszą bowiem często zapoznawać się z kilkudziesięciometrowymi, w pełni zadrukowanymi rolkami.

I chyba w tym należy upatrywać głównych powodów wycofania ze sprzedaży kas oraz drukarek fiskalnych z papierową kopią paragonów. Od 1 września 2019 roku takie urządzenia są po prostu niedostępne na polskim rynku technologii sprzedaży. Co więcej, niedozwolone jest przeprowadzenie procedury wymiany modułu pamięci fiskalnej w takich kasach i drukarkach (modelach użytkowanych już przez przedsiębiorców).

Czy kasę lub drukarkę z kopią papierową trzeba już wymienić?

Wcześniej wspomnieliśmy już o tym, że kasy i drukarki fiskalne z kopią papierową nadal zapewniają zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji sprzedaży. W związku z tym, wycofanie takich urządzeń z oficjalnej dystrybucji nie oznacza wcale, że modele dwurolkowe, które zostały już wdrożone w polskich firmach, trzeba od razu wymieniać, np. na te nowsze, czyli z kopią elektroniczną lub online. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z omawianych kas i drukarek aż do momentu zapełnienia ich pamięci fiskalnej. A w większości przypadków pozwala ona (pamięć) na wykonanie 1 830 raportów dobowych. Dopiero wtedy konieczne okaże się zainstalowanie kolejnej kasy lub drukarki rejestrującej.

Zaznaczamy jednak, że nie dotyczy to sytuacji, w której przedsiębiorca został zobligowany do wcześniejszego wdrożenia urządzenia fiskalnego online (współpracującego z Centralnym Repozytorium Kas). Wówczas termin wymiany kasy lub drukarki z kopią papierową będzie wynikał z zapisów znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Przykładowo: jeżeli przedsiębiorca prowadzi warsztat samochodowy i nadal korzysta z dwurolkowego urządzenia fiskalnego, model typu online będzie musiał zainstalować najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku. I to nawet wtedy, gdy pamięć kasy lub drukarki z kopią papierową nie będzie jeszcze zapełniona. Warsztaty samochodowe są bowiem jednym z tych typów działalności, które ustawodawca zobligował do wcześniejszego wdrożenia urządzeń fiskalnych online.