Rejestrowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej staje się obowiązkowe w jednym z 2 przypadków. Po pierwsze, gdy firma przekroczy roczny limit obrotu, który wynosi 20 000 zł (należy go obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia handlu). Po drugie, gdy dana działalność gospodarcza wykonuje czynności, które uniemożliwiają skorzystanie z jakiegokolwiek zwolnienia.

Jeśli chodzi o drugą ze wspomnianych sytuacji, przepisy fiskalne ściśle regulują, jakiego rodzaju firmy muszą posiadać kasy rejestrujące bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Natomiast ostatnio doszło do znacznego rozszerzenia katalogu takich działalności gospodarczych. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 roku – dotyczącego zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowe grupy podatników

Nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z przepisami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów, niedługo bezwzględnym obowiązkiem korzystania z urządzeń fiskalnych zostaną objęte kolejne grupy podatników. Niezależnie od wysokości osiąganego obrotu, kasy będą musieli zacząć stosować właściciele salonów kosmetycznych, kosmetologicznych i fryzjerskich, gabinetów lekarskich, kancelarii prawniczych, warsztatów samochodowych i punktów wulkanizacji, lokali gastronomicznych oraz biur zajmujących się doradztwem podatkowym. Rozszerzenie dotychczasowego katalogu takich firm okaże się więc naprawdę duże. Nowe grupy podatników zyskają jednak więcej czasu na dostosowanie swoich działalności do wymogów Rozporządzenia MF.

Do kiedy trzeba zainstalować kasę fiskalną?

Regulacje prawne, które zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2015 roku, zakładają wprowadzenie tzw. okresu dostosowawczego. Będzie to czas pozwalający nowym grupom podatników na spokojne zainstalowanie kas rejestrujących. Zgodnie z Rozporządzeniem MF, przedsiębiorcy objęci obowiązkiem stosowania urządzenia fiskalnego, którzy dotychczas obsługiwali klientów indywidualnych, będą musieli wdrożyć technologie sprzedaży najpóźniej do 1 marca 2015 roku (o ile już nie posiadają odpowiednich „instrumentów”). Co więcej, w późniejszym czasie podatnicy również nie zostaną zobligowani do zakupu kasy z dnia na dzień. Zainstalują oni urządzenia rejestrujące i rozpoczną ewidencję obrotu najpóźniej po 2 miesiącach, następujących po miesiącu, w którym po raz pierwszy obsłużą osobę fizyczną. Przykładowo: przedsiębiorca objęty nowymi przepisami wykona usługę na rzecz klienta indywidualnego w lutym 2015 roku. W takich okolicznościach będzie musiał wdrożyć kasę najpóźniej do pierwszego dnia drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, kiedy do tego doszło. Ostateczną datą będzie wtedy 1 maja 2015 roku.

Co z rocznym limitem obrotu?

Roczny limit obrotu od jakiegoś czasu funkcjonuje już w polskich przepisach fiskalnych. Jego przekroczenie oznacza dla wielu działalności gospodarczych, które obsługują klientów indywidualnych, konieczność zainstalowania kasy rejestrującej. Nowe Rozporządzenie MF podtrzymało dotychczasowe zasady, związane właśnie z rocznym limitem obrotu. Po pierwsze, nadal będzie on wynosił 20 000 złotych. Po drugie, należy go obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia sprzedaży w danym roku podatkowym. Po trzecie, przekroczenie limitu obliguje do zainstalowania kasy najpóźniej do pierwszego dnia drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym miało to miejsce.