Za nami drugi etap wymiany kas fiskalnych offline na online. Od 1 stycznia 2021 roku urządzenia nowego typu, współpracujące z Centralnym Repozytorium Kas, należy już bezwzględnie stosować m.in. w hotelach, kawiarniach, restauracjach i barach szybkiej obsługi. Ponadto, przedsiębiorcy powinni też pamiętać o prawidłowym „zamknięciu” kas fiskalnych offline.

Wymiana kas fiskalnych – koniec drugiego etapu i początek trzeciego

Cytując znowelizowaną ustawę o podatku od towarów i usług, w drugim etapie wymiany kas fiskalnych offline na online swoje dotychczasowe technologie sprzedaży musieli zastąpić przedsiębiorcy, którzy:

  • świadczą usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie w stacjonarnych placówkach gastronomicznych, w tym również sezonowo) oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • prowadzą sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 roku w takich działalnościach gospodarczych dozwolone jest już wyłącznie prowadzenie ewidencji przy użyciu urządzeń rejestrujących online. Mowa więc o kasach i drukarkach fiskalnych, które obsługują przekazywanie wymaganych danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane informacje dotyczą zaś m.in. prowadzonej ewidencji, wystawianych paragonów, wykonywanych przeglądów oraz zmian w sposobie zaprogramowania stawek podatku VAT.

Równocześnie warto też wspomnieć o tym, że weszliśmy w 3 etap wymiany kas fiskalnych. Tym razem kolejne grupy podatników mają czas na dostosowanie swoich działalności do nowych wymogów najpóźniej do 1 lipca 2021 roku. Od tego dnia z kas fiskalnych online będą musieli zacząć korzystać m.in. fryzjerzy, kosmetolodzy, prawnicy i lekarze.

Trzeba też pamiętać o zamknięciu starej kasy fiskalnej

Skoro piszemy o wymianie kas fiskalnych offline na online w wybranych branżach, warto też przypomnieć o tym, co należy zrobić ze starym urządzeniem. Przepisy wymagają bowiem prawidłowego zakończenia pracy technologii sprzedaży, która służyła do prowadzenia ewidencji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w funkcjonującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Zgodnie ze wspomnianymi przepisami, podatnik musi zgłosić się do firmy odpowiedzialnej za serwis urządzenia i zlecić odczyt pamięci fiskalnej starego modelu. Po przeprowadzeniu wspomnianej procedury przedsiębiorca otrzyma m.in. protokół potwierdzający jej wykonanie. Wówczas ma 5 dni na to, aby zgłosić się z taką dokumentacją do właściwego Urzędu Skarbowego. Do protokołu z odczytu zawartości pamięci fiskalnej trzeba też dołączyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez US. I dopiero po zakończeniu wszystkich czynności będzie można uznać, że urządzenie fiskalne zostało prawidłowo „zamknięte”.