Wprowadzenie kas fiskalnych online w Polsce jest już na ostatniej prostej! Podczas posiedzenia Sejmu RP, do którego doszło 15 marca 2019 roku, posłowie uchwalili Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Kiedy nowe przepisy fiskalne wejdą w życie? W jakich terminach pierwsze grupy podatników wdrożą kasy online?

Prace legislacyjne nad nowym systemem fiskalizacji trwają co najmniej od 2016 roku. Dotychczas ustanowiono jedynie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. A w ostatnich miesiącach kilkakrotnie przesuwano w czasie termin wprowadzenia kluczowych regulacji prawnych. Mowa oczywiście o nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, nazywanej również „ustawą o kasach fiskalnych online”. Postępy w pracach nad tymi przepisami można śledzić tutaj.

Zmiana ustawy o VAT od 1 maja 2019 roku

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług została przyjęta przez posłów 15 marca 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że równocześnie zakończyły się prace legislacyjne nad wspomnianymi przepisami. „Ustawa o kasach fiskalnych online” musi zostać najpierw uchwalona przez Senat, a później podpisana przez Prezydenta RP. Jeśli w tej części prac legislacyjnych nie dojdzie do żadnych zmian, nowe regulacje prawne wejdą w życie 1 maja 2019 roku. Przepisy te zdefiniują m.in. terminy obowiązkowej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online. W których branżach wystąpi taki obowiązek?

Ostateczne terminy wymiany kas fiskalnych

Już pierwsze doniesienia dotyczące nowelizacji ustawy o VAT mówiły o tym, że przedsiębiorcy reprezentujący konkretne branże będą musieli wcześniej zacząć korzystać z urządzeń rejestrujących online. Terminy obowiązkowej instalacji nowych kas fiskalnych ulegały jednak zmianom – wraz z opóźnieniami w pracach legislacyjnych. W nowelizacji, która niedawno została uchwalona w Sejmie, przyjęto następujący harmonogram wymiany urządzeń:

  • Od 1 stycznia 2020 roku kasy online będą musieli stosować właściciele warsztatów samochodowych i punktów wulkanizacji oraz przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
  • Od 1 lipca 2020 roku kasy fiskalne online zaczną być obowiązkowe w hotelach, lokalach gastronomicznych oraz firmach zajmujących się sprzedażą węgla;
  • Od 1 stycznia 2021 roku konieczność stosowania kas fiskalnych online obejmie fryzjerów, lekarzy, kosmetyczki, prawników, firmy świadczące usługi budowlane oraz placówki typu fitness.

Co dalej z papierową i elektroniczną kopią paragonów?

Przedsiębiorcy, którzy nie znaleźli się w grupach opisanych powyżej, będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych urządzeń fiskalnych, czyli kas z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Niemniej, w tym względzie nowelizacja ustawy o VAT również wprowadzi pewne ograniczenia czasowe.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, kasy z papierową kopią paragonów będzie można kupować i instalować jedynie do 31 sierpnia 2019 roku. Natomiast wymiana pamięci fiskalnej w takich modelach okaże się niedozwolona już od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT. Jeżeli jednak podatnik nie zostanie zobligowany do wdrożenia kasy online we wcześniejszym terminie, będzie mógł stosować urządzenie z kopią papierową do czasu zapełnienia wspomnianej pamięci fiskalnej. W dalszej perspektywie czasowej podobny los czeka kasy wyposażone w moduły elektronicznej kopii paragonów fiskalnych. Takie urządzenia rejestrujące będzie można kupować i wdrażać w firmach do 31 grudnia 2022 roku.

Będzie też nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Warto przypomnieć, że nowelizacja ustawy o VAT to nie jedyne przepisy, które muszą zostać uchwalone, aby w Polsce mógł w pełni zacząć funkcjonować system fiskalizacji online. Ministerstwo Finansów planuje również wprowadzenie nowego Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Te przepisy zdefiniują m.in. obowiązki, które towarzyszą stosowaniu urządzeń fiskalnych – zarówno modeli online, jak i „starych” technologii sprzedaży (z kopią papierową i elektroniczną). Pierwotnie nowe Rozporządzenie MF miało zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie nie ma jednak oficjalnych informacji na temat tego, kiedy dojdzie do przyjęcia tych przepisów w sprawie kas rejestrujących.