Ostatnio nie ma dnia, w którym nie pojawiłyby się nowe informacje na temat kas online bądź przepisów w sprawie tych urządzeń rejestrujących. Innymi słowy, zmiany w polskim systemie fiskalizacji nabrały naprawdę zawrotnego tempa. Warto więc podsumować bieżące wydarzenia.

Najważniejszym newsem z ostatnich dni jest z pewnością fakt, że 10 kwietnia 2019 roku tzw. ustawa o kasach fiskalnych online została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Na tym jednak nie koniec… Kolejni producenci technologii sprzedaży informują o tym, że tworzone przez nich urządzenia nowego typu otrzymały homologacje Głównego Urzędu Miar. W drodze jest także zmodyfikowane Rozporządzenie MF w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Od kas online nie ma już odwrotu

Przegłosowana w Sejmie, przyjęta bez poprawek w Senacie, podpisana przez Prezydenta i wreszcie opublikowana w Dzienniku Ustaw RP. Nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca m.in. kasy rejestrujące online, zakończyła pozytywnie swój proces legislacyjny. Zgodnie z pojawiającymi się już wcześniej zapowiedziami, oficjalnie wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Data ta z pewnością przejdzie do historii branży technologii sprzedaży. Od tego dnia możliwe będzie m.in. kupowanie oraz instalowanie urządzeń fiskalnych online. Co więcej, uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas, za nadzór którego ma odpowiadać szef Krajowej Administracji Skarbowej.

To oczywiście tylko część zmian w obowiązujących regulacjach prawnych. Ze wszystkimi można się zapoznać w dokumencie dostępnym na stronie Dziennika Ustaw RP.

Kolejne homologacje dla urządzeń nowego typu

Kasy fiskalne online nie są jeszcze dostępne na polskim rynku. Takie zdanie można spotkać w wielu artykułach na temat nowych urządzeń i zmian w przepisach. Niedługo stanie się ono jednak nieaktualne. Główny Urząd Miar wydaje bowiem kolejne homologacje dla kas fiskalnych online. Niedawno pozytywne decyzje GUM otrzymały 4 modele marki Elzab – K10 online, Mini online, Mini LT online oraz Jota online. Wcześniej homologacje zostały przyznane 7 urządzeniom produkowanym przez Novitus i 2 dostarczanym na rynek przez Farex (Edata Polska). Wiele wskazuje więc na to, że polska branża fiskalna jest dobrze przygotowana do zmian systemowych. Natomiast pierwsze kasy i drukarki online trafią do sprzedaży zgodnie z planem, czyli już w maju 2019 roku.

Rozporządzenie w sprawie ustawowej ulgi

Już sama nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza istotne zmiany w zasadach dotyczących przyznawania ulgi za instalację pierwszej kasy fiskalnej. Warto przypomnieć, że z takiej refundacji skorzystają przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wdrożenie urządzenia online. Ponadto, ulga będzie przysługiwała przy wcześniejszej wymianie dotychczasowej kasy rejestrującej (takim obowiązkiem zostaną objęte konkretne działalności gospodarcze). Niemniej, do pełnego ustanowienia takich zasad niezbędne jest jeszcze nowe Rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Pełen projekt tego dokumentu jest dostępny tutaj. Z pewnym uproszczeniem można napisać, że stanowi on rozwinięcie przepisów fiskalnych w sprawie ulgi za kasę online, które pojawiły się w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.