Jesteśmy już coraz bliżej stwierdzenia, że prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o VAT, która dotyczy głównie systemu kas fiskalnych online, dobiegły końca. 3 kwietnia 2019 roku nowe przepisy fiskalne zostały podpisane przez Prezydenta RP. Natomiast do ich wejścia w życie został niecały miesiąc.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach wejdzie w życie 1 maja 2019 roku. Niedawno została ona przegłosowana w Sejmie i Senacie, a kilka dni temu również podpisana przez Prezydenta RP. Wspomnianą wcześniej datę, dotychczas kojarzoną raczej z coroczną majówka, będzie więc można uznać za początek systemu kas fiskalnych online w Polsce. W związku z tym, warto przypomnieć, do jakich zmian dojdzie w najbliższym czasie oraz czemu mają one służyć?

Kasy online + CRK = skuteczniejsza kontrola podatników

Od dawna nie jest tajemnicą, że kasy fiskalne online mają m.in. uszczelnić polski system podatkowy. Na czym konkretnie będzie polegała walka z „szarą strefą” oraz innymi nieprawidłowościami przy odprowadzeniu należnych danin? Nowe urządzenia rejestrujące mają stale przesyłać informacje do Centralnego Repozytorium Kas. Dane te będą dotyczyły zarówno prowadzonej ewidencji, czyli np. wystawianych paragonów fiskalnych, jak i innych obowiązków podatnika, m.in. przeglądów technicznych. Na podstawie zgromadzonych informacji organy skarbowe, które będą korzystały z Centralnego Repozytorium Kas, zdecydowanie szybciej wyłapią wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. System teleinformatyczny zapewni bowiem także przetwarzanie danych wysłanych z urządzeń fiskalnych online.

Kasy online + terminale płatnicze = większe znaczenie obrotu bezgotówkowego

Urządzenia rejestrujące nowego typu, które zaczną się pojawiać na rynku od maja 2019 roku, przyczynią się także do zwiększenia znaczenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. Standardową funkcjonalnością taki kas będzie bowiem współpraca z terminalami do kart płatniczych. Samo połączenie pomiędzy obydwoma rodzajami urządzeń to oczywiście żadna nowość. Część kas dostępnych obecnie na rynku również posiada taką funkcjonalność. Co więcej, w ofertach dystrybutorów technologii sprzedaży znajdziemy nawet kasoterminale. Niemniej, dopiero pojawienie się urządzeń fiskalnych online pozwoli na ustandaryzowanie takiej współpracy. Nowe kasy rejestrujące zostaną wyposażone m.in. w ujednolicony protokół komunikacyjny, który zagwarantuje właśnie płynne połączenie z różnymi terminalami płatniczymi.

Kasy online + e-paragony = nowoczesna obsługa klientów

Celem wprowadzenia kas fiskalnych online jest też unowocześnienie obsługi klientów indywidualnych. W przyszłości urządzenia rejestrujące nowego typu mają zagwarantować udostępnianie paragonów w 2 formach – papierowej i elektronicznej. Podstawą prowadzenia ewidencji na kasie online pozostanie wydawanie wydrukowanych dowodów sprzedaży. Natomiast e-paragon fiskalny będzie trzeba zrealizować dopiero wtedy, gdy klient o to poprosi. Niemniej, w przyszłości taka zmiana umożliwi m.in. łatwiejsze i wygodniejsze przechowywanie dokumentów, które często stanowią podstawę do skorzystania z prawa do reklamacji bądź zwrotu. Cyfrowe paragony trafią na adresy e-mail nabywców i nie będą narażone na zgubienie bądź zniszczenie.

 

Opisane powyżej cele i założenia to tylko przykłady tego, co ma się zmienić po wprowadzeniu kas fiskalnych online. A na zgodne z prawem korzystanie z urządzeń nowego typu pozwoli właśnie nowelizacja ustawy o VAT. Z biegiem czasu, już po wejściu w życie nowych regulacji prawnych, przekonamy się, które plany udało się zrealizować i z jakim skutkiem.