Na imprezach plenerowych często można spotkać się ze sprzedażą różnego rodzaju produktów, oferowanych zarówno przez osoby działające na rzecz sołectw, rad przedszkoli i szkół, kół gospodyń wiejskich, jak i przez prywatnych przedsiębiorców. Warto się zastanowić, kiedy tego typu handel jest zwolniony z podatku oraz kto powinien stosować kasy fiskalne, np. podczas dożynek lub innego rodzaju zabaw okolicznościowych?

Sprzedaż towarów podczas imprez plenerowych nie jest opodatkowana, jeśli dochody z niej będą uzyskiwały osoby prawne, chociażby stowarzyszenia czy fundacje, których funkcjonowanie opiera się na działalności kulturalnej, dobroczynnej, w zakresie kultury fizycznej, sportu, czy też ochrony środowiska. Jednak z jednym, bardzo ważnym, zastrzeżeniem – brak konieczności odprowadzania podatku dotyczy kwoty, która zostanie przeznaczona na wspomniane cele.

Urządzenie fiskalne – kiedy jest niezbędne?

Co w przypadku konkretnej sytuacji, gdy sprzedaż jest prowadzona przez koło gospodyń wiejskich, np. podczas dożynek? Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, społeczno-zawodowe organizacje rolników są zwolnione z podatku, kiedy ich dochód jest przeznaczony na cele statutowe. W związku z tym, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich nie będą zobowiązane chociażby do stosowania urządzeń fiskalnych, bowiem ich działalność nie ma charakteru zarobkowego, a raczej integrację społeczną.

Warto jednak podkreślić, że podczas imprez plenerowych zwolnieniu z podatku nie podlega wytwarzanie oraz sprzedaż produktów z metali szlachetnych, wyrobów elektronicznych, paliwowych, tytoniowych oraz alkoholowych (o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.). Bez względu na to, kto prowadzi handel, czy jest to stowarzyszenie, fundacja, czy też prywatny przedsiębiorca.

Jeszcze inną kwestią jest obowiązek ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzenia rejestrującego. Na imprezach plenerowych można spotkać się z sytuacją, w której inspektorzy kontroli skarbowej wymierzają mandaty za brak kasy fiskalnej. Jest tak, ponieważ osoby oferujące towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności, powinny korzystać z wspomnianego urządzenia. Jako przedsiębiorcy, którzy wystawiają swoje stanowisko, są bowiem zobowiązani do ewidencjonowania obrotu.

Organizacja loterii fantowej

Podjęcia odpowiednich kroków wymaga także organizacja loterii fantowej. Podczas imprez plenerowych lub okolicznościowych jest ona dozwolona, ale jej przeprowadzenie jest objęte zasadami, które zostały zawarte w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zgodnie z funkcjonującymi przepisami, organizacja loterii fantowej, czy też bingo, będzie uproszczona, jeśli wartość puli wygranych nie przekroczy kwoty bazowej, która w 2013 r. wynosi 3665,68 zł. Wspomniane gry mogą się odbyć po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do naczelnika urzędu celnego – nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy plenerowej.