Przepisy w sprawie ustawowej ulgi za zakup i instalację kasy fiskalnej zmieniły się w maju 2019 roku. Warto jednak przypomnieć najważniejsze zasady, które obowiązują w przypadku starania się o refundację części kosztów. Tym bardziej, że część podatników musi nadal pamiętać o wymianie kasy fiskalnej offline na online, co również ma znaczenie w kontekście ustawowej ulgi.

Refundacja tylko za kasy i drukarki fiskalne online

Na wstępie przypomnijmy kluczową kwestię: przy zakupie kasy lub drukarki rejestrującej z elektroniczną kopią paragonów (modelu typu online) nie można już liczyć na ustawową ulgę. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie na początku maja 2019 roku, refundacja części kosztów przysługuje wyłącznie w przypadku urządzeń fiskalnych online. Do 90% wartości takiego modelu, ale nie więcej niż 700 złotych, można więc odzyskać za wdrożenie technologii gwarantującej m.in. komunikację z Centralnym Repozytorium Kas. Z czego wynika takie kryterium? Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że to jeden ze sposobów promowania urządzeń fiskalnych online. Zapewniają one bowiem znacznie łatwiejsze i skuteczniejsze kontrolowanie podatników.

Ustawowa ulga przysługuje w 2 przypadkach

Podstawową sytuacją, w której przysługuje ustawowa ulga, jest zakup i instalacja pierwszej kasy fiskalnej w danej firmie. Jak wspomnieliśmy wcześniej, musi być to równocześnie urządzenie rejestrujące typu online (współpracujące z Centralnym Repozytorium Kas). Pierwsza kasa fiskalna to jednak nie jedyny przypadek, w którym podatnik może skorzystać z refundacji części kosztów. Ustawowa ulga przysługuje również wtedy, gdy przedsiębiorca korzysta już z urządzenia rejestrującego offline (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragonów), ale przepisy zobligowały go do wcześniejszego wdrożenia modelu typu online. Wówczas podatnik również będzie mógł odzyskać maksymalnie 700 złotych. Konieczne jest jednak zainstalowanie kasy lub drukarki fiskalnej online w odpowiednim terminie.

Przykładowo: właściciele lokali gastronomicznych, firm zajmujących się sprzedażą węgla oraz hoteli muszą to zrobić najpóźniej do 31 grudnia 2020 roku. Jeżeli wymienią dotychczasowe urządzenie rejestrujące do tego dnia, również będą mogli skorzystać z ustawowej ulgi za kasę lub drukarkę fiskalną online.

Przelew na konto firmy w banku lub odliczenie w deklaracji podatkowej

Podobnie jak w przeszłości, istnieją dwa sposoby skorzystania z ulgi za kasę fiskalną. Pierwszy dotyczy płatników VAT i polega na odliczeniu właściwej kwoty refundacji w deklaracji podatkowej – składanej za okres, w którym przedsiębiorca rozpoczął korzystanie ze swojego urządzenia rejestrującego (lub za któryś z późniejszych okresów). Z kolei z drugiego sposobu mogą skorzystać podmioty zwolnione z VAT bądź świadczące wyłącznie usługi zwolnione. W takich okolicznościach przedsiębiorca musi złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego, w którym ubiega się o zwrot części wydatku na kasę lub drukarkę fiskalną online bezpośrednio na swój rachunek firmowy w banku.

Kiedy podatnik musi zwrócić ulgę za urządzenie fiskalne online?

Przepisy fiskalne określają także przypadki, w których przedsiębiorca jest zobligowany do zwrotu ulgi otrzymanej za instalację urządzenia rejestrującego online. A chodzi konkretnie o 3 sytuacje, związane z prowadzeniem firmy oraz użytkowaniem takiej technologii sprzedaży. Jeżeli w okresie 3 lat, licząc od daty rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, przedsiębiorca:

  • nie zgłosi swojego urządzenia do obowiązkowego przeglądu technicznego w odpowiednim terminie,
  • naruszy obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy o podatku od towarów i usług (związane z transmisją danych do Centralnego Repozytorium Kas),
  • trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy,

konieczne będzie zwrócenie otrzymanej refundacji. Co więcej, trzeba to zrobić w formie przelewu na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego, w terminie:

  • do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu,
  • do  końca  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w którym  powstały  okoliczności  uzasadniające  dokonanie  zwrotu – w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.