Od wielu lat szczegółowe informacje na temat stosowania urządzeń fiskalnych można było znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Niedługo jednak wejdą w życie nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących. Projekt tych regulacji prawnych pojawił się już na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Od dawna było wiadomo, że wprowadzenie urządzeń fiskalnych online wymusi zmiany nie tylko w ustawie VAT czy wymogach technicznych, ale też w Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących. To właśnie ten akt prawny szczegółowo reguluje różne obowiązki podatników, m.in. procedurę instalacyjną, wystawianie i wydawanie paragonów czy wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych. Okazuje się jednak, że nowe przepisy fiskalne nie będą dotyczyły wyłącznie modyfikacji wynikających z wprowadzenia systemu online. Zmiany obejmą również szereg innych kwestii, które są związane z kasami rejestrującymi.

Wydawanie paragonów i programowanie stawek VAT

Projekt nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących przewiduje istotną zmianę w obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Obecnie taki dowód sprzedaży trzeba udostępnić klientowi po przyjęciu zapłaty za towar bądź usługę. Natomiast zgodnie z projektem przepisów z 5 listopada 2018 roku, użytkownik kasy będzie musiał wystawić paragon fiskalny przed otrzymaniem należności. Ponadto, na taki obowiązek nie wpłynie forma dokonywanej płatności – gotówkowa lub elektroniczna. W obydwu przypadkach klient otrzyma dowód sprzedaży przed zapłatą. Taka zmiana już teraz budzi pewne wątpliwości… Co bowiem w sytuacji, gdy np. przy płatności kartą pojawi się problem braku autoryzacji, a paragon fiskalny zostanie już wystawiony i zarejestrowany w pamięci kasy?

Kolejna zmiana, zakładana przez projekt Rozporządzenia MF, będzie związana z programowaniem stawek VAT na urządzeniu rejestrującym. Nowe przepisy szczegółowo zdefiniują, które wartości mają być przypisane do liter A-G. Co więcej, po wejściu w życie Rozporządzenia, podatnicy będą mieli miesiąc na ewentualne przeprogramowanie swoich kas fiskalnych – najpóźniej do 1 lutego 2019 roku. Od tego momentu będzie już trzeba prowadzić ewidencję i wystawiać paragony z odgórnie ustalonym przyporządkowaniem stawek VAT.

Zmiany w przeglądach technicznych kas

W tym przypadku najważniejsza kwestia pozostanie bez zmian – przeglądy techniczne kas fiskalnych, które są używane do rejestrowania obrotu, nadal będzie trzeba wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata. Projekt nowego Rozporządzenia przewiduje jednak konieczność dodatkowego przeprowadzania takich kontroli urządzenia w konkretnych sytuacjach. Po pierwsze, gdy przedsiębiorca korzystający z kasy wznawia zawieszoną działalność gospodarczą. Wtedy przegląd techniczny będzie trzeba wykonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji. Po drugie, nowe przepisy fiskalne mają dopuszczać m.in. leasing bądź wypożyczenia kas rejestrujących online. Niemniej, w takich okolicznościach niezbędne okaże się potwierdzenie, że urządzenie nie zawiera np. danych o sprzedaży ewidencjonowanej przez poprzedniego użytkownika. W związku z tym, przed fiskalizacją kasy leasingowanej lub wypożyczonej również będzie trzeba wykonać przegląd techniczny.

Co z urządzeniami online?

Jakie kwestie, związane z urządzeniami fiskalnymi online, zdefiniuje nowe Rozporządzenie Ministra Finansów? W szczególności procedurę instalacji takiej technologii sprzedaży w firmie oraz sposób jej współpracy z Centralnym Repozytorium Kas. Od dawna było wiadomo, że już fiskalizacja urządzeń nowego typu będzie się odbywała w trybie online (w ramach pierwszego połączenia z CRK). Natomiast w projekcie przepisów z 5 listopada 2018 roku można znaleźć szczegółowy opis całej operacji. Ponadto, omawiane tu Rozporządzenie MF określi m.in. wzór wniosku dla podatnika, który będzie chciał uzyskać zgodę na przesyłanie danych do CRK w określonych odstępach czasowych – gdy z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy nie da się uzyskać stałego połączenia z systemem teleinformatycznym MF.

 

Omówione powyżej regulacje to jedynie część zmian w dotychczasowych przepisach fiskalnych. Ze wszystkimi modyfikacjami, jak również z uzasadnieniem do ich wprowadzenia, można się zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji – tutaj. Warto też podkreślić, że nowe Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.