Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego już od kilku lat stanowi dużą zachętę dla przedsiębiorców, którzy chcą zacząć korzystać z terminala płatniczego. Nawet pomimo tego, że w marcu 2022 roku zmieniły się zasady dotyczące refundacji kosztów, co oznaczało m.in. skrócenie okresu dofinansowania. Teraz jednak okazuje się, że Polska Bezgotówkowa ma częściowo wrócić do pierwotnych warunków wsparcia dla przedsiębiorców. Co konkretnie zmieni się od 1 stycznia 2023 roku?

Czym jest Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego?

Pisząc w skrócie, Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego ma za zadanie zachęcać przedsiębiorców do korzystania z terminala płatniczego. Firmy przystępujące do PWOB mogą bowiem liczyć na refundację kosztów, jakie wiążą się z wdrożeniem oraz stosowaniem takiego urządzenia. W praktyce oznacza to m.in. brak opłat abonamentowych i prowizji od transakcji – przez okres wskazany w regulaminie Polski Bezgotówkowej.

Warto też doprecyzować, że terminale płatnicze nie są jedynymi rozwiązaniami, przy wdrożeniu których można liczyć na dofinansowanie. Programem Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego objęto też np. kasoterminale oraz niektóre softposy, czyli aplikacje (oprogramowanie) instalowane na urządzeniach mobilnych, m.in. smartfonach. Ponadto, przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że po zakończeniu okresu objętego refundacją będzie musiał ponosić koszty związane ze stosowaniem swojej technologii płatniczej. Opłaty będą zgodne z umową, którą podpisał z agentem rozliczeniowym (dostawcą urządzenia lub oprogramowania).

Jakie zasady refundacji obecnie obowiązują?

Aktualnie, na skutek zmian wprowadzonych w marcu 2022 roku, przedsiębiorca przystępujący do programu Polska Bezgotówkowa może liczyć na refundację kosztów w przypadku wdrożenia jednego terminala płatniczego, kasoterminala lub softposa. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie PWOB: „wyjątkiem są Akceptanci z sektora transportu osobowego (bez taksówek), którzy mogą otrzymać do 20 sztuk terminali”. Co więcej, okres dofinansowania obejmuje pierwszych 5 miesięcy stosowania terminala płatniczego. Chyba że przedsiębiorca przekroczy wcześniej limit obrotu na swoim urządzeniu, który wynosi 42 000 złotych. Taka sytuacja również skutkuje zakończeniem refundacji kosztów w ramach programu Polska Bezgotówkowa.

Polska Bezgotówkowa od 1 stycznia 2023 roku

Informacja na temat planowanych zmian w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego pojawiła się w serwisie internetowym cashless.pl – wraz z wypowiedzią Joanny Erdman, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. I co najważniejsze, nie chodzi o kolejne skrócenie okresu dofinansowania, jak miało to miejsce w marcu 2022 roku. Tym razem zmiany przyniosą częściowy powrót do pierwotnych warunków wsparcia. Można je wręcz uznać za bardzo korzystne dla podatników. Mianowicie, przedsiębiorca przystępujący do Polski Bezgotówkowej będzie mógł liczyć na 12-miesięczny czas refundacji kosztów. Ponadto, od 1 stycznia 2022 roku zwiększony zostanie limit obrotu, po przekroczeniu którego kończy się dofinansowanie w ramach PWOB. W przyszłości wspomniana kwota ma wynosić 100 000 złotych.

 

Źródło: cashless.pl