Jednym z istotniejszych zagadnień w branży fiskalnej jest współpraca urządzeń rejestrujących z innymi technologiami. Zwłaszcza w przypadku drukarek, u których kwestia ta warunkuje wręcz możliwość korzystania z ich rozwiązań. Skoro więc mowa o współpracy między poszczególnymi elementami, to trzeba skupić się na standardach komunikacyjnych. A jak standardy komunikacyjne – to interfejsy i protokoły.

W przeciwieństwie do kas fiskalnych, przy drukarkach rejestrujących kwestia współdziałania z innymi urządzeniami nie do końca pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Technologia ta bowiem do prawidłowego funkcjonowania wymaga komunikacji z komputerem bądź terminalem komputerowym oraz zastosowania odpowiedniego programu sprzedażowego. Dlatego warto poznać bliżej ogniwa kluczowe dla tych aspektów, takie jak interfejsy czy protokoły komunikacyjne.

Drukarki fiskalne i komunikacja przewodowa

Urządzenia rejestrujące współpracują z innymi technologiami za sprawą rozmaitych złączy komunikacyjnych. Choć trzeba przyznać, że w dzisiejszych drukarkach fiskalnych do najczęstszych standardów należą popularne porty typu USB i RS-232. Zwykle też występuje w nich osobny port, umożliwiający sterowanie szufladą kasjerską. Praktycznie rozwiązania te w zupełności wystarczają do skutecznej komunikacji z różnego typu komputerami i sprawnego prowadzenia ewidencji obrotu. Niemniej, wiele modeli dysponuje także interfejsem Ethernet, umożliwiającym połączenie drukarek z komputerową siecią LAN w bardziej rozbudowanych, intensywniej działających przedsiębiorstwach. Złącze to, zapewniając naprawdę szybką i stabilną wymianę danych, umożliwia też m.in. równoległe funkcjonowanie monitoringu czy też odczytywanie kopii paragonów, zapisanych w formie elektronicznej.

Urządzenia z możliwością połączeń bezprzewodowych

Wymienione wyżej funkcjonalności to oczywiście nie jedyne, jakie w zakresie standardów komunikacji mogą zaoferować współczesne drukarki. Istnieją również skuteczne opcje połączeń bezprzewodowych, np. moduł Bluetooth czy moduł Wi-Fi. I jak łatwo się domyślić, za tymi nowoczesnymi rozwiązaniami idą konkretne udogodnienia, związane z komfortem prowadzenia działalności w zróżnicowanych warunkach pracy. Po pierwsze, komunikacja bezprzewodowa niweluje konieczność stosowania kabli, co może okazać się szczególnie wygodne w przypadku stanowisk obsługi klienta o dość ograniczonej przestrzeni. Ponadto, zwiększa swobodę korzystania z urządzenia rejestrującego. Dlatego podobne standardy są stosowane nie tylko w modelach stacjonarnych, ale również tych użytkowanych podczas pracy mobilnej.

Znaczenie protokołów komunikacyjnych

Choć protokoły komunikacyjne również decydują o współpracy drukarki rejestrującej z urządzeniami peryferyjnymi, to jednak nie stanowią synonimu dla opisanych wyżej portów, złączy bądź interfejsów. Mówiąc w największym skrócie, tworzą one warunki, na jakich odbywa się proces wymiany danych pomiędzy dwoma elementami. Ma to szczególne znaczenie w przypadku programu do zarządzania sprzedażą, jaki przedsiębiorca ma zamiar wdrożyć w swojej firmie. Innymi słowy: im więcej różnych protokołów komunikacyjnych dana drukarka fiskalna obsługuje, tym szerszy wybór systemów możliwych do zastosowania. W takim przypadku podatnik nie musi się martwić o znalezienie efektywnego, zgodnego z charakterem działalności narzędzia informatycznego, które pozwoli sprawnie i zgodnie z prawem prowadzić działalność handlową lub usługową. To samo dotyczy konkretnych urządzeń peryferyjnych, funkcjonujących w oparciu o te same protokoły komunikacyjne.