Centralne Repozytorium Kas funkcjonuje w polskim systemie fiskalnym od maja 2019 roku. Rozwiązanie technologiczne, które jest wykorzystywane przez krajowe organy skarbowe, zostało uruchomione wraz z wprowadzeniem do użytku urządzeń typu online. Co jeszcze warto wiedzieć o sposobie funkcjonowania CRK?

Które kasy współpracują z CRK i w jaki sposób to robią?

Jednym z głównych zadań Centralnego Repozytorium Kas jest gromadzenie i analizowanie danych przesyłanych przez technologie sprzedaży, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. A jakie konkretnie kasy mogą łączyć się z serwerami CRK? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to możliwe wyłącznie w przypadku urządzeń rejestrujących z funkcjonalnością online – kas, drukarek i kasoterminali. Co więcej, transmitowanie danych do CRK obsługują też tzw. wirtualne kasy fiskalne (mające postać oprogramowania).

Osobną kwestią jest sposób połączenia internetowego z Centralnym Repozytorium Kas. W zależności od wybranej technologii sprzedaży i jej funkcjonalności, może odbywać się to przez USB (po podłączeniu do komputera i udostępnieniu internetu), Wi-Fi (po podłączeniu do sieci bezprzewodowej), Ethernet (po podłączeniu do sieci LAN) lub GSM (przez zewnętrzny bądź wewnętrzny modem z kartą SIM). Sposób współpracy z CRK jest jedną z głównych cech takiego urządzenia dla firmy (lub kasy rejestrującej w postaci oprogramowania).

Pierwsze połączenie już w momencie fiskalizacji

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że technologia sprzedaży typu online, która została wybrana przez podatnika, rozpocznie współpracę z Centralnym Repozytorium Kas już w momencie fiskalizacji. Prawidłowe połączenie z serwerami CRK jest wręcz niezbędne do przeprowadzenia wspomnianej procedury. Tylko wtedy urządzenie fiskalne online (lub kasa wirtualna) będzie mogło trafić do bazy danych Centralnego Repozytorium Kas. Otrzyma też wtedy indywidualny numer ewidencyjny, który trzeba umieścić na jego obudowie (w trwały sposób i w widocznym miejscu).

Jakie informacje są przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas?

Informacje transmitowane do Centralnego Repozytorium Kas dotyczą różnych kwestii, które wiążą się użytkowaniem technologii sprzedaży typu online. Przesyłane dane obejmują nie tylko codzienne prowadzenie ewidencji (w tym wystawianie paragonów lub realizowanie raportów dobowych), ale także wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych lub zmianę w sposobie zaprogramowania stawek podatku VAT. Ponadto, transmisja wymaganych informacji zawsze powinna przebiegać zgodnie z harmonogramem narzuconym przez Centralne Repozytorium Kas.

Co w przypadku problemów z transmisją danych?

Użytkownik urządzenia fiskalnego online lub kasy mającej postać oprogramowania musi zapewnić prawidłowe transmitowanie danych do CRK. Co jednak w sytuacji, gdy nie jest to możliwe np. ze względu na kwestie techniczne, zupełnie niezależne od podatnika? W takich okolicznościach przepisy fiskalne uprawniają przedsiębiorcę do złożenia wniosku o zgodę na przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych. Wspomniany dokument należy sporządzić według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, a następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym (właściwym dla działalności gospodarczej, której wniosek dotyczy).