Zmiany w polskim systemie fiskalizacji doprowadzą m.in. do tego, że na rynku pojawią się kasy rejestrujące online. Niemniej, nie będzie to jedyna konsekwencja wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, stopniowo ze sprzedaży zaczną być wycofywane dotychczasowe urządzenia fiskalne.

Przez wiele lat przedsiębiorcy mogli wdrażać w swoich firmach 2 rodzaje kas oraz drukarek rejestrujących. Na rynku dostępne były modele z kopią papierową lub elektroniczną. W dużym uproszczeniu można napisać, że urządzenia te różniły się sposobem zapisywania ważnej dokumentacji firmowej. Niedługo jednak taki podział kas oraz drukarek fiskalnych odejdzie w niepamięć. Ustawodawca przewiduje bowiem, że w dalszej przyszłości podatnicy będą korzystali wyłącznie z urządzeń online.

Kasy dwurolkowe do końca 2018 roku

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy VAT, urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonów będzie można kupować i instalować wyłącznie do 2018 roku. Później takie modele w ogóle znikną z rynku technologii sprzedaży. Ustawodawca wielokrotnie podkreślał, że wycofanie kas dwurolkowych – najpierw ze sprzedaży, następnie z użytku – to jedno z podstawowych założeń nowego systemu fiskalizacji. Urządzenia z kopią papierową są bowiem trudne w kontrolowaniu.

Podatnicy zapewne różnie będą odbierali taką zmianę. Wiadomo bowiem, że modele dwurolkowe zaliczano do grona najtańszych technologii sprzedaży. Innymi słowy, ich zakup był związany z mniejszym wydatkiem na starcie. Ponadto, po takie urządzenia często sięgali przedsiębiorcy, którzy potrzebowali prostszych kas rejestrujących.

Kiedy znikną modele z kopią elektroniczną?

Podobny los czeka kasy fiskalne, które są wyposażone w moduły elektronicznej kopii paragonów. Urządzenia tego typu będą dostępne na rynku jedynie do końca 2022 roku. Później przedsiębiorcy nie tylko nie kupią, ale także nie zainstalują takich modeli. Niemniej, przez najbliższe 4 lata podatnicy będą mogli swobodnie wdrażać w swoich firmach kasy z kopią elektroniczną. Pytanie jednak, czy faktycznie omawiane tu modele spotkają się w przyszłości z zainteresowaniem przedsiębiorców…

Okazuje się bowiem, że zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy VAT, za zakup kasy z kopią elektroniczną podatnik nie otrzyma żadnej refundacji – funkcjonującej przy wdrażaniu pierwszego urządzenia rejestrującego. W przyszłości taka ulga ma przysługiwać wyłącznie w przypadku modeli online. I w ten sposób ustawodawca chce zachęcić przedsiębiorców do instalowania kas nowego typu.

Od 2023 roku tylko urządzenia online?

Od 2023 roku na rynku technologii sprzedaży będą dostępne już tylko kasy fiskalne online. Nie oznacza to jednak, że w tym samym momencie wszyscy podatnicy przejdą na stosowanie urządzeń nowego typu. Część przedsiębiorców jeszcze przez wiele kolejnych lat będzie korzystać ze starych „modeli” – przede wszystkim tych z kopią elektroniczną. Jednakże, w dalszej perspektywie wszystkie firmy, które używają kas fiskalnych, wdrożą technologie online. I dopiero wtedy ewolucję w polskim systemie fiskalizacji będzie można uznać za zakończoną. O ile do tego czasu nie pojawią się kolejne nowości…