Jeszcze we wrześniu tego roku informowaliśmy, że będą opóźnienia w przyjęciu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Pierwotnie wspomniany akt prawny miał bowiem zacząć obowiązywać od 1 października. Natomiast obecnie wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie dopiero w 2019 roku.

Na wstępie warto przypomnieć, czym w ogóle jest ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach? To właśnie ten akt prawny ma ustanowić szereg ważnych regulacji, które dotyczą m.in. urządzeń fiskalnych online. A już w szczególności obowiązek wcześniejszego wdrożenia kas rejestrujących nowego typu w konkretnych branżach, np. w warsztatach samochodowych oraz punktach wulkanizacji. Co dalej z dotychczasowymi terminami, jak również z innymi aktami prawnymi, które są przygotowywane przez Ministerstwo Finansów?

Kiedy pojawią się nowe przepisy fiskalne?

Opóźnienia w procesie legislacyjnym, związanym z omawianą tu nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, były praktycznie przesądzone już we wrześniu 2018 roku. To właśnie wtedy nie doszło do posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, która miała procedować nad nowymi przepisami. W rezultacie, projekt ustawy nie został przyjęty przez Sejm w zakładanym terminie. Od tamtego czasu nie było też wiadomo, jak duże okażą się opóźnienia w ustanowieniu nowych regulacji prawnych. Ostatnio jednak na stronie internetowej Novitus, jednego z producentów kas i drukarek fiskalnych, pojawiła się wiadomość w tej sprawie.

Z opublikowanego materiału wynika, że w 2018 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, nie będzie procedowany ani przez Komisję Finansów Publicznych, ani przez Sejm. W związku z tym, nie ma szans na to, aby nowe regulacje prawne zaczęły obowiązywać np. od 1 stycznia 2019 roku. Na razie nie są znane żadne konkretne terminy, które dotyczą omawianych przepisów. Co więcej, na stronie prowadzonej przez Novitus można przeczytać, że nowe Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących również nie zostanie podpisane i opublikowane na czas. Ten dokument, przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, miał wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Kasy nowe i stare – konsekwencje opóźnień

Łagodnie można napisać, że opóźnienia w przyjęciu nowelizacji ustawy VAT wprowadzą małe modyfikacje w dotychczasowych planach. Po pierwsze, niezbędne będzie przesunięcie terminów obowiązkowego instalowania kas fiskalnych online. Warto przypomnieć, że pierwsze grupy podatników miały zacząć korzystać z takich urządzeń najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku… Obecnie mówi się o przesunięciu tego terminu na 1 lipca 2019 roku. Wszystko jednak zależy od momentu przyjęcia nowych przepisów.

Po drugie, nowelizacja ustawy VAT zakłada stopniowe wycofywanie dotychczasowych kas rejestrujących. Modele z papierową kopią paragonów miały być dostępne w sprzedaży wyłącznie do końca 2018 roku. Skoro jednak nie wejdą w życie przepisy zakazujące instalowania i fiskalizowania takich urządzeń, jak również wymieniania w nich modułów fiskalnych, wszystko zostaje „po staremu”. Kasy z papierową kopią paragonów zostaną zapewne w przyszłości wycofane, tak samo modele z kartami pamięci (kopią elektroniczną), ale obecnie trudno przewidywać, kiedy do tego dojdzie.

A jakie będą konsekwencje w przypadku urządzeń fiskalnych online, czyli tych technologii, przez które mamy do czynienia z całym zamieszaniem? Obecnie nikt nie wie, kiedy takie modele trafią do oficjalnej sprzedaży. Rozpoczęcie ich dystrybucji również jest uzależnione od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Bez znaczenia okaże się nawet to, że producenci będą już w stanie tworzyć kasy fiskalne online, czyli urządzenia spełniające wszelkie wymogi Rozporządzenia w sprawie warunków i kryteriów technicznych.