Znowelizowanie ustawy o podatku od towarów i usług będzie niezbędne do tego, aby w Polsce mógł zacząć funkcjonować system fiskalizacji online. To właśnie we wspomnianym akcie prawnym pojawią się zapisy dotyczące m.in. wcześniejszej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących. Co więcej, w ustawie VAT zdefiniowane zostanie Centralne Repozytorium Kas.

Przez pewien czas zmiany przepisów fiskalnych, wymagane do wprowadzenia systemu online w Polsce, kojarzyły się przede wszystkim z nowym Rozporządzeniem w sprawie wymogów technicznych. Co najmniej od drugiej połowy 2017 roku wiadomo już jednak, że pojawienie się kas rejestrujących z dodatkowymi funkcjami będzie też wymagało zmodyfikowania ustawy VAT. Na czym konkretnie ma polegać nowelizacja tego aktu prawnego i co zmiany w przepisach oznaczają dla polskich podatników?

Powołanie Centralnego Repozytorium Kas

Od dawna wiadomo już było, że urządzenia rejestrujące online będą się stale komunikowały z systemem teleinformatycznym, który będzie nadzorowany przez Ministerstwo Finansów. W ten sposób organy skarbowe zyskają dostęp do dużej bazy danych, umożliwiającej m.in. szybsze wyłapywanie naruszeń prawa podatkowego i fiskalnego. Za sprawą projektu nowelizacji ustawy VAT znane są również bardziej szczegółowe informacje na temat wspomnianego systemu teleinformatycznego. Po pierwsze, został on nazwany Centralnym Repozytorium Kas. Po drugie, na jego czele stanie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto, nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, związana z systemem online, wejdzie w życie 1 października 2018 roku. Niedługo później należy się też spodziewać uruchomienia Centralnego Repozytorium Kas.

Wymiana urządzeń fiskalnych – branże i terminy

W niedalekiej przyszłości w ustawie o podatku od towarów i usług pojawią się regulacje, które budzą największe emocje wśród przedsiębiorców. Chodzi oczywiście o obowiązkową wymianę obecnych kas fiskalnych – w wybranych branżach i terminach. Zgodnie z ostatnim projektem nowelizacji ustawy VAT, w pierwszym etapie tego procesu swoje urządzenia zastąpią właściciele warsztatów samochodowych, stacji paliw oraz punktów wulkanizacyjnych. Firmy reprezentujące branżę motoryzacyjną będą miały na to czas do 31 stycznia 2018 roku. W kolejnym etapie obowiązkiem wymiany kas zostaną objęte stacjonarne lokale gastronomiczne oraz działalności, które świadczą usługi krótkotrwałego zakwaterowania. W takich przedsiębiorstwach urządzenia online pojawią się najpóźniej do końca czerwca 2019 roku. Na tym jednak nie skończy się obowiązkowa wymiana kas fiskalnych. W rezultacie, najbardziej zróżnicowana grupa podatników wdroży modele nowego typu do końca grudnia 2020 roku. Wtedy taką koniecznością zostaną objęci m.in. fryzjerzy, kosmetolodzy, kosmetyczki, prawnicy, lekarze, budowlańcy oraz przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi w zakresie wstępu do placówek służących poprawie kondycji fizycznej.

Grzywna za niedopilnowanie przeglądu technicznego

Warto pamiętać, że zmiany w przepisach fiskalnych mają być też związane z obowiązkowymi przeglądami technicznymi. W przyszłości podatnicy, którzy nie dopilnują terminu takiej kontroli lub nie będą posiadali prawidłowo wypełnionej książki serwisowej, potwierdzającej „sprawdzenie” urządzenia, zostaną ukarani grzywną w wysokości 300 zł. Decyzje w tej sprawie mają wydawać naczelnicy Urzędów Skarbowych – właściwych dla danych działalności gospodarczych. Karę finansową będzie zaś trzeba zapłacić w formie przelewu: na rachunek wskazany przez US, w terminie 14 dni (licząc od daty nałożenia grzywny).