W maju br. polski ustawodawca wprowadził szereg nowych regulacji prawnych, które dotyczą prowadzenia ewidencji za pomocą urządzeń fiskalnych. Wśród zmian pojawił się m.in. obowiązek stosowania kas lub drukarek typu online w wybranych działalnościach gospodarczych, np. w warsztatach samochodowych.

Niedługo pierwsi podatnicy będą musieli zacząć korzystać z urządzeń fiskalnych, które zapewniają m.in. przekazywanie wymaganych informacji do Centralnego Repozytorium Kas. To efekt wprowadzonej w maju nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. A w większości przypadków konieczność wdrożenia urządzenia fiskalnego typu online będzie też równoznaczna z wymianą dotychczasowej kasy rejestrującej – modelu starszego typu, z papierową lub elektroniczną kopią paragonów.

Niewiele ponad miesiąc dla mechaników i wulkanizatorów

Pierwsze grupy podatników, które zostały zobligowane do wdrożenia kas bądź drukarek fiskalnych online, mają czas na dopełnienie wszystkich formalności do 31 grudnia 2019 roku. Takim obowiązkiem zostali objęci właściciele warsztatów samochodowych, punktów wulkanizacji oraz stacji benzynowych. Natomiast w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług ujęto pierwsze grupy w następujący sposób:

  • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
  • sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Podkreślmy więc raz jeszcze, że od 1 stycznia 2020 roku we wspomnianych działalnościach gospodarczych będzie można stosować wyłącznie kasy i drukarki fiskalne online. Dotychczasowe urządzenia (starszego typu), z papierową lub elektroniczną kopią paragonów, nie zapewnią zgodnego z prawem prowadzenia ewidencji. Ich funkcjonalność nie obejmuje bowiem m.in. przesyłania wymaganych danych do Centralnego Repozytorium Kas.

Kolejne branże zobligowane do stosowania kas fiskalnych online

Warto przypomnieć, że ustawodawca przewidział jeszcze 2 terminy obowiązkowej instalacji kas fiskalnych online w odgórnie wskazanych branżach. Do 30 czerwca 2020 roku urządzenia rejestrujące nowego typu będą musieli wdrożyć właściciele różnego rodzaju lokali gastronomicznych oraz działalności oferujących zakwaterowanie krótkotrwałe, czyli np. hoteli i pensjonatów. Co więcej, do tego samego dnia dotychczasowe kasy fiskalne wymienią właściciele firm sprzedających produkty opałowe, m.in. węgiel.

Z kolei ostatni termin obowiązkowej instalacji urządzeń online został wyznaczony na 31 grudnia 2020 roku. Do tego dnia kasy fiskalne nowego typu będą musieli wdrożyć podatnicy prowadzący firmy budowlane, salony kosmetyczne i fryzjerskie, kancelarie prawne, gabinety lekarskie oraz działalności oferujące usługi poprawy kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu do takich placówek).