Posnet, czyli polski producent technologii sprzedaży, poinformował niedawno o tym, że otrzymał homologację GUM na drukarkę rejestrującą online, która umożliwia m.in. wysyłanie klientom e-paragonów fiskalnych. Nowe urządzenie rodzimej marki jest więc zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących.

Co wynika z obowiązujących przepisów fiskalnych?

Urządzenia fiskalne online, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, mogą już wystawiać paragony w postaci elektronicznej. Co więcej, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, przedsiębiorca nie musi zrealizować wspomnianego dowodu sprzedaży w formie papierowej. W przypadku urządzenia typu online, przy obsłudze nabywcy wystarczające jest bowiem przesłanie lub udostępnienie elektronicznego paragonu fiskalnego (w sposób ustalony z nabywcą). To jednak nadal tylko teoria, gdyż na rynku technologii sprzedaży nie ma jeszcze rozwiązań, które zapewniłyby obsługę takiej funkcjonalności (samą wysyłkę dokumentu, bez dodatkowego wydruku). Natomiast wdrożenie omawianej funkcji w produkowanych już urządzeniach rejestrujących wymaga od producentów uzyskania nowych homologacji w Głównym Urzędzie Miar…

I właśnie taką decyzję prezes GUM wydał w sprawie drukarki fiskalnej Posnet Thermal XL2 Online S. Wspomniany model, jako pierwsze urządzenie rejestrujące tego typu na polskim rynku, zaoferuje zrealizowanie paragonu fiskalnego wyłącznie w formie elektronicznej (bez dodatkowej konieczności wydruku papierowego dowodu sprzedaży).

Co jeszcze zapewnia Posnet Thermal XL2 Online S?

Posnet Thermal XL2 Online S jest nową drukarką fiskalną od polskiego producenta technologii sprzedaży. Poza obsługą e-paragonów, ten model pozwala np. na wybór wariantu konstrukcyjnego oraz może zostać rozbudowany o opcjonalny moduł komunikacyjny Wi-Fi. Thermal XL2 Online S da się więc dopasować zarówno do stanowiska pracy w danej placówce, jak i do rodzaju łącza internetowego, które jest wykorzystywane w firmie. Cały czas mowa bowiem o drukarce fiskalnej online. Urządzenie rejestrujące tego typu będzie więc musiało przekazywać wymagane informacje do Centralnego Repozytorium Kas. A oprócz opcjonalnej łączności Wi-Fi, komunikacja z CRK może też przebiegać przewodowo, przez „standardowe” interfejsy – USB (po podłączeniu do komputera i udostępnieniu z niego łącza internetowego) lub Ethernet (po podłączeniu do sieci LAN w firmie).

Drukarka fiskalna Posnet Thermal XL2 Online S

Ponadto, drukarka Posnet Thermal XL2 Online S obsługuje maksymalnie 250 000 pozycji PLU (produktów lub usług), posiada wbudowaną pamięć chronioną, umożliwia wystawianie faktur VAT oraz oferuje pracę na papierze termicznym o szerokości 57 lub 80 mm. Istotnym atutem tego urządzenia jest także zgodność z wieloma popularnymi programami sprzedażowymi dla firm. Dzięki temu model Thermal XL2 Online S odnajdzie się w różnego typu rozwiązaniach systemowych – zarówno w placówkach handlowych, jak i usługowych.