1 października 2018 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Zgodnie z ostatnim projektem tych przepisów, w przyszłości zmienią się zasady dotyczące przyznawania ulgi za instalację pierwszej kasy fiskalnej. Taka refundacja będzie przysługiwała podatnikowi wyłącznie w przypadku wdrożenia urządzenia online.

Wspomniana nowelizacja ustawy VAT będzie związana przede wszystkim z koniecznością dostosowania polskich przepisów do nowego systemu fiskalizacji. Zmiany w regulacjach prawnych obejmą nie tylko zdefiniowanie procesu wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych czy określenie sposobu funkcjonowania Centralnego Repozytorium Kas. Ustawodawca planuje również zachęcanie przedsiębiorców do wdrażania modeli online. I własnie w tym mają pomóc zmiany przepisów w sprawie ulgi za pierwszą kasę rejestrującą.

Rodzaj kasy zdecyduje o refundacji

Nie wszystkie zasady dotyczące przyznawania ulgi za pierwszą kasę fiskalną zostaną zmienione. Podobnie jak teraz, w przyszłości z refundacji skorzystają zarówno podatnicy VAT, jak i przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub świadczący jedynie usługi zwolnione. Ponadto, ulga nadal będzie wynosiła do 90% wartości urządzenia fiskalnego, ale nie więcej niż 700 zł. Niemniej, zgodnie z ostatnim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, refundacja części wydatku ma przysługiwać tylko tym firmom, które zdecydują się na wdrożenie kasy rejestrującej online.

Urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonów znikną z rynku do końca 2018 roku. Innymi słowy, w przyszłości przedsiębiorcy nie będą mogli wdrażać takich modeli. Zniknie więc problem z brakiem ulgi za wspomniany rodzaj urządzenia. Natomiast kasy z elektroniczną kopią paragonów będą dostępne w sprzedaży do końca 2022 roku. I w przypadku tych modeli niedługo nie będzie już można skorzystać z żadnej refundacji. W ten sposób ustawodawca chcę zachęcać podatników do instalowania kas fiskalnych online – dopóki na rynku będą dostępne 2 rodzaje urządzeń rejestrujących.

Zwrot części kosztów również za wymianę urządzenia

Nowelizacja ustawy VAT zdefiniuje również proces obowiązkowej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami, w przyszłości zastępowanie obecnych kas odbędzie się w 3 etapach. W każdym z nich ustawodawca wskaże nie tylko branże zobligowane do wymiany technologii sprzedaży, ale także ostateczne terminy wdrożenia kas rejestrujących online.

Instalacja kolejnego urządzenia fiskalnego na pewno będzie się wiązała z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorców. Dlatego też ustawodawca postanowił umożliwić staranie się o ulgę także tym podatnikom, którzy zostaną objęci obowiązkiem wymiany kasy rejestrującej we wcześniejszym terminie. Podobnie jak przy pierwszym urządzeniu online, będą oni mogli odzyskać do 90% wartości modelu nowego typu, ale nie więcej niż 700 zł.