Nowe kasy fiskalne, które mają się pojawić w 2018 roku, zaoferują stałą transmisję danych do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów. Niemniej, online’owy tryb pracy tych urządzeń nie ograniczy się tylko do współpracy z CRK. W przypadku modeli nowego typu możliwe będzie także aktualizowanie programu pracy kasy.

Czym jest program pracy kasy rejestrującej?

Definicję programu pracy kasy możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 16 września 2013 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest to „program zainstalowany w module fiskalnym, odpowiedzialny za realizację funkcji kasy, zapewniający prawidłowy, jednokrotny i niezmienialny zapis wysokości obrotu i kwot podatku w pamięci fiskalnej kasy oraz wydruk dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych, a także zapis kopii wydruków na informatycznych nośnikach danych w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii”. Innymi słowy, chodzi o oprogramowanie absolutnie kluczowe dla działania takiego urządzenia rejestrującego.

W przypadku obecnych kas fiskalnych jest tak, że programy pracy są zazwyczaj modyfikowane wraz z kolejnymi homologacjami poszczególnych modeli. W ten sposób producenci często rozszerzają funkcjonalność urządzeń, które są już dostępne na rynku. Niemniej, jeżeli podatnicy chcą wtedy zyskać dodatkowe opcje, muszą po prostu kupić nowe kasy. Natomiast urządzenia online mają zmienić tę sytuację o 180 stopni. Tak wynika z ostatniego projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (nowych przepisów).

Co da rozwijanie funkcjonalności urządzeń online?

Trudno obecnie przewidywać, jakie konkretnie korzyści przyniesie aktualizowanie programu pracy kas online. Można jednak założyć, że takie rozwiązanie pozwoli na rozwijanie funkcjonalności przyszłych urządzeń rejestrujących – i to nawet po ich zainstalowaniu i zafiskalizowaniu w polskich przedsiębiorstwach. Sam proces aktualizacji programu pracy ma przebiegać podobnie jak w przypadku systemu operacyjnego na smartfonie czy tablecie. Użytkownik kasy online otrzyma informację, że dostępna jest nowa wersja oprogramowania i będzie mógł ją zainstalować na swoim urządzeniu. W rezultacie, zyska np. dodatkowe formaty wydruków niefiskalnych.

Najpierw homologacja, później aktualizacja

Trzeba jednak pamiętać o tym, że program pracy kasy to jedna z kluczowych kwestii przy wydawaniu homologacji na dane urządzenie rejestrujące. GUM wnikliwie sprawdza sposób funkcjonowania konkretnego modelu, m.in. oprogramowanie odpowiedzialne za działanie modułu fiskalnego, i dopiero później dopuszcza go do oficjalnej sprzedaży. Dlatego też wprowadzenie aktualizacji programu pracy nie będzie możliwe bez wiążącej decyzji prezesa Głównego Urzędu Miar.

W praktyce ma to polegać na tym, że producent najpierw zgłosi się do GUM z nową wersją oprogramowania dla danego urządzenia, następnie zostanie wydana decyzja w tej sprawie, a na koniec użytkownik zyska możliwość zainstalowania aktualizacji. W projekcie Rozporządzenia technicznego znajdziemy jednak zapisy, które mówią o uproszczeniu procedury wydawania homologacji w takich sytuacjach. Innymi słowy, „re-homologowanie” kasy online, jeśli zmiany zostałyby wprowadzone w obrębie programu pracy, trwałoby po prostu krócej.