Jeszcze w zeszłym roku informowaliśmy o tym, że nowe regulacje prawne, które są powszechnie znane pod nazwą „Polski Ład”, wprowadzą m.in. obowiązek integrowania kas fiskalnych typu online z terminalami płatniczymi. Współpraca obydwu urządzeń przez ustandaryzowany protokół ECR-EFT miała stać się konieczna już od 1 lipca 2022 roku. Teraz jednak okazuje się, że Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, które mają zmodyfikować ten termin.

Czemu ma służyć współpraca obydwu urządzeń dla firm?

Kasy fiskalne online i terminale płatnicze to dwa rodzaje urządzeń elektronicznych, które są obecnie często wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. W wielu przypadkach wspomniane technologie sprzedaży współpracują ze sobą bezpośrednio, zapewniając tym samym sprawną obsługę całego procesu transakcji. Ale szybsze i wygodniejsze ewidencjonowanie obrotu to, rzecz jasna, nie jedyny powód, dla którego ustawodawca zdecydował się zobligować podatników do integrowania takich urządzeń. Ustandaryzowana współpraca kas online z terminalami płatniczymi ma również służyć przekazywaniu bardziej szczegółowych danych do Centralnego Repozytorium Kas. Mowa więc o tym systemie teleinformatycznym MF, do którego trafiają informacje transmitowane przez urządzenia fiskalne nowszego typu. I tym, który jest wykorzystywany przez organy skarbowe do skuteczniejszego kontrolowania podatników.

Od kiedy połączenie kasy online z terminalem będzie obowiązkowe?

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, pierwotnie obowiązek integrowania kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi, w oparciu o protokół komunikacyjny ECR-ECT, miał wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Czyli stosunkowo niedługo, bo za niewiele ponad 3 miesiące. Teraz jednak, jak można przeczytać na stronie internetowej resortu: „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.”

W związku z powyższym, współpraca kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym przez standard ECR-ECT będzie obowiązkowa dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Przedsiębiorcy zyskają więc znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich rozwiązań sprzedażowych do nowych wymogów prawnych.

Dodatkowy sposób raportowania informacji o e-płatnościach

W informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się także wzmianka na temat zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych. Warto jednak podkreślić, że w tym przypadku konieczność przekazywania danych do MF nie będzie dotyczyła podatników, a więc użytkowników terminali. Ministerstwo Finansów pracuje nad tym, aby objąć takim obowiązkiem agentów rozliczeniowych, czyli podmioty, które zajmują się dostarczaniem technologii służących do przyjmowania e-płatności (wraz z różnymi pakietami usług). Na razie jednak MF nie poinformowało oficjalnie, na czym konkretnie ma polegać zastępcze raportowanie danych dotyczących transakcji bezgotówkowych.