Na początku lipca 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Przepisy te były niezbędne m.in. do rozpoczęcia produkcji urządzeń online oraz do starania się o homologacje takich modeli. Natomiast 1 października 2018 roku miała wejść w życie ważna nowelizacja ustawy VAT. Teraz jednak wspomniany termin nie jest już tak pewny…

Pisząc w największym skrócie, zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług są niezbędne do tego, aby w ogóle uruchomić system fiskalizacji online. We wspomnianym akcie prawnym miały się pojawić zapisy dotyczące m.in. Centralnego Repozytorium Kas, czyli narzędzia służącego do gromadzenia i analizowania danych z urządzeń rejestrujących nowego typu. Opóźnienia w pracach legislacyjnych doprowadziły jednak do tego, że obecnie wątpliwa jest data wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT. A to z kolei może wpłynąć na zmianę innych terminów, związanych np. z obowiązkową instalacją kas online w wybranych branżach.

Z czego wynikają opóźnienia?

Informację na temat opóźnień w pracach nad nowelizacją ustawy VAT podał m.in. Novitus, czyli polski producent technologii sprzedaży. Na stronie poświęconej systemowi fiskalizacji online, prowadzonej przez tę markę, można przeczytać, że Komisja Finansów Publicznych nie zajęła się projektem nowego aktu prawnego w zaplanowanym terminie, czyli 11 września 2018 roku. To z kolei sprawiło, że nowelizacja ustawy VAT nie była procedowana podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu RP.

Trudno obecnie przewidywać, na kiedy przesunięty zostanie termin wejścia w życie nowych przepisów. Nie ma również oficjalnej informacji na temat powodów odwołania posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Wiadomo jednak, że do 1 października zostało zaledwie 10 dni. I w tym czasie nie uda się już dokończyć prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Co zmieni nowelizacja ustawy VAT?

W znowelizowanej ustawie VAT pojawią się przepisy dotyczące nie tylko Centralnego Repozytorium Kas, ale także wielu innych kwestii, które są związane z urządzeniami rejestrującymi online. Wystarczy wspomnieć o planowanym już od dawna zobligowaniu części podatników do wcześniejszego wdrożenia modeli nowego typu. Pierwsza grupa takich przedsiębiorców, w której znaleźli się m.in. mechanicy samochodowi i wulkanizatorzy, miała zacząć korzystać z kas fiskalnych online najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku. Niewykluczone jednak, że opóźnienia w pracach nad nowelizacją ustawy VAT mogą również wpłynąć na przesunięcie tego terminu.

Osobną kwestią jest to, że oprócz Rozporządzenia technicznego oraz zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, niezbędne są także osobne przepisy w sprawie stosowania kas fiskalnych online. Aktualnie wiadomo o nich tylko tyle, że są przygotowywane przez Ministerstwo Finansów. Nie jest jednak znana data publikacji i wejścia w życie nowego Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.