W październiku bieżącego roku ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa, organizowana przez Ministerstwo Finansów. Przedsięwzięcie to ma w formie rozrywkowej sprzyjać wzrostowi gospodarczemu państwa, poprawie sytuacji polskich przedsiębiorców i promowaniu dobrych nawyków konsumenckich. Czy uda się zrealizować zamierzone cele? Jaka idea stoi za tą kampanią oraz co trzeba zrobić, aby do niej przystąpić?

Trzeba przyznać, że Narodowa Loteria Paragonowa, która ruszyła wraz z początkiem tego miesiąca, to jeden z ciekawszych projektów, zainicjowanych przez resort finansów. Klienci otrzymujący fiskalne dowody sprzedaży będą mogli zrobić z nich dodatkowy użytek i wziąć udział w losowaniach cennych nagród. Ale za całą akcją stoi poważna misja w służbie uczciwej konkurencji. Warto ją poznać, podobnie jak zasady uczestnictwa w samej loterii.

Czemu służy Narodowa Loteria Paragonowa?

Ostateczna decyzja, dotycząca realizacji całej kampanii, zapadła pod koniec czerwca 2015 roku. Wtedy właśnie Ministerstwo Finansów podpisało umowę ze spółkami wykonawczymi, czyli NuOrder i Unique One. W jej wyniku powstała Narodowa Loteria Paragonowa, która oficjalnie ruszyła z początkiem bieżącego miesiąca.

Jakie są założenia akcji zainicjowanej przez resort finansów? Kampania ma na celu promowanie odpowiednich nawyków konsumenckich, takich jak zwracanie uwagi na odbiór paragonu przy każdej dokonanej transakcji. Dokument ten bowiem potwierdza, że przedsiębiorca rejestrujący obrót przy użyciu kasy fiskalnej zarządza swoją działalnością gospodarczą zgodnie z prawem i odprowadza należne podatki. Dlatego też finalnie Narodowa Loteria Paragonowa ma z jednej strony wspierać uczciwą konkurencję wśród osób prowadzących biznes, a zaś z drugiej – uszczelnić system podatkowy, zwiększyć wpływy do budżetu państwa i postawić kolejny, ważny krok na drodze ku likwidacji „szarej strefy”.

Jak wziąć udział w loterii i co można w niej wygrać?

Zasady uczestnictwa w Narodowej Loterii Paragonowej nie są skomplikowane. Niemniej, jeśli chcemy mieć szansę na wylosowanie cennej nagrody, musimy ich ściśle przestrzegać. W zabawie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, która na oficjalnej stronie internetowej akcji zarejestruje dowolną liczbę paragonów fiskalnych, opiewających na kwotę minimum 10 złotych. Niemniej, dokumenty te muszą zostać wprowadzone do systemu w ciągu tego samego miesiąca, w którym zostały wystawione. Osoba uczestnicząca w loterii powinna je również zachować. W tym miejscu należy też zaznaczyć, że nie każdy wydruk może wziąć udział w losowaniu. Dotyczy wszelkich wydruków niefiskalnych, jak choćby  faktury VAT, rachunki kelnerskie czy także popularne potwierdzenia płatności kartą. Z racji tego, że liczą się wyłącznie paragony, organizatorzy kampanii mają nadzieję, że klienci zwrócą większą uwagę na to, jaki wydruk otrzymują od przedsiębiorcy przy zamknięciu transakcji.

A co można wygrać w Narodowej Loterii Paragonowej? Upominki są naprawdę interesujące. Może to być tablet, laptop, a nawet samochód osobowy marki Opel. Losowania będą odbywały się raz w miesiącu, przez cały rok, począwszy od listopada 2015. W przypadku auta nagroda zostanie przydzielona raz na 3 miesiące, w zamian za zwycięski paragon z wybranej odgórnie, tzw. branży premiowanej. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy wystawili szczęśliwe dokumenty, również zostaną obdarowani tabletem.

Czas pokaże, z jakim odbiorem spotka się Narodowa Loteria Paragonowa w Polsce, czy podzieli sukces akcji organizowanych m.in. w Portugalii, Brazylii, Chinach i Grecji oraz czy przyniesie założone przez Ministerstwo Finansów rezultaty.